Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Jako pierwsza organizacja w Wielkopolsce rozpoczęliśmy dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) w województwie. Nasze obecne działania skupiają się przede wszystkim na rozwijaniu współpracy między biznesem a organizacjami społecznymi m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego. W tym zakresie m.in.

 • aranżujemy współpracę firm z organizacjami społecznymi
 • organizujemy szkolenia i spotkania dla firm i organizacji społecznych
 • wspieramy firmy w zakresie organizacji wolontariatu pracowniczego
 • wspieramy organizacje społeczne przy nawiązaniu współpracy z firmami
 • promujemy działania wolontariatu pracowniczego.

Efekty działań w tym zakresie to:

 • zainicjowanie niemal 20 akcji wolontariatu pracowniczego
 • współpraca z firmą Aquanet S.A. przy ogłoszeniu Konkursu Mikrodotacji "Nie szukaj daleko, działaj EKO"
 • zorganizowanie „Akademii Menadżerów CSR”, w ramach której przeszkoliliśmy przyszłych specjalistów społecznej odpowiedzialności biznesu z Wielkopolski. Projekt ten został wyróżniony jako dobra praktyka przez Ministerstwo Gospodarki, co zaowocowało nakręceniem reportażu na jego temat wyemitowanym na antenie TVP1
 • przeprowadzenie kilkunastu warsztatów promujących współpracę międzysektorową i wspierających wypracowanie strategii wolontariatu pracowniczego
 •  wypracowanie modelu wolontariatu pracowniczego
 • wydawanie pierwszego w Wielkopolsce Magazynu poświęconego tematyce CSR pn. „As Biznesu” (od 2011 r.). Wszystkie numery Magazynu dostępne są TUTAJ
 • przeprowadzenie trzech edycje Plebiscytu „Asa Odpowiedzialnego Biznesu” na najciekawsze inicjatywy CSR realizowane przez wielkopolskich przedsiębiorców
 • współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy organizacji Dnia Wolontariatu na UEP
 • przeprowadzenie kampanii promocyjnych poświęconych społecznej odpowiedzialności w wielkopolskich mediach m.in.: Radiu Poznań, Dzienniku Polska Głos Wielkopolski, Telewizji WTK.
W przypadku pytań lub chęci nawiązania współpracy, prosimy o kontakt z Justyną Schaefer-Kurkowiak pod adresem mailowym: justyna.kurkowiak@pisop.org.pl lub telefonicznie: 534 205 699.