Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Poniżej prezentujemy wyniki badania ankietowego wielkopolskich organizacji pozarządowych dotyczące ich zaangażowania w pomoc osobom przybywającym do Polski z Ukrainy.

Czas realizacji: 4 - 31 maja 2022 r.
Zasięg czasowy badania: 24 lutego – 31 maja 2022 r.
Zasięg terytorialny badania: Wielkopolska, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania
Odbiorcy: Organizacje pozarządowe angażujące się w pomoc na rzecz osób przybywających do Polski z Ukrainy