Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Współpraca międzysektorowa organizacji pozarządowych z biznesemZakończony

Projekt Współpraca międzysektorowa organizacji pozarządowych z biznesem zrealizowany w okresie 1.11.2020 do 31.12.2020 roku. 

Działania zrealizowane w projekcie:

  • Działania edukacyjno – informacyjne: na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn opublikowano serię materiałów zachęcających firmy do działań społecznych oraz współpracy międzysektorowej przedstawicieli organizacji społecznych oraz biznesu. Ukazało się 7 informacji.
  • Spotkania - cykl Randek Obywatelskich: odbyło się 36 spotkań przedstawicieli 11 firm i organizacji społecznych (18 osób z NGO). Spotkania odbyły się za pomocą platformy zoom. W ciągu trzech dni przedstawicieli 11 przedsiębiorstw miało okazję poznać zakres działalności poznańskich organizacji społecznych oraz przedstawić swoją ofertę oraz plan współpracy z NGO. W ramach spotkań powstała także mapa korzyści współpracy pomiędzy organizacjami a biznesem (w załączeniu). 
  • Film promujący współpracę pomiędzy NGO a biznesem. W filmie silny nacisk położono na zachęcenie przedstawicieli biznesu do nawiązania relacji z organizacjami społecznymi. Wskazano także założenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Film został opublikowany na profilu Facebook oraz platformie LinkedIn. Można go obejrzeć klikając w link - TUTAJ

Koordynatorką projektu była Natalia Szymanowska - mail: natalia.szymanowska@pisop.org.pl, tel.: 65 520 78 86

Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania