Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Współpraca się opłaca

Współpraca się opłaca

Celem głównym projektu było zwiększenie ilości i rodzaju usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych z 4 powiatów Wielkopolski – grodziskiego, nowotomyskiego, leszczyńskiego i międzychodzkiego.

Zwiększenie to ma nastąpić poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy Ośrodkami Pomocy Społecznej i lokalnymi organizacjami pozarządowymi lub spółdzielniami socjalnymi, które działają na tych terenach.

W projekcie zostały zaplanowane 4 fazy jego realizacji:

  1. Faza diagnozy i planowania – podczas pierwszego spotkania współpracujące ze sobą podmioty wypracowywują  szczegółową diagnozę potrzeb osób starszych w zakresie usług opiekuńczych na terenie wybranej gminy. Na podstawie tej diagnozy zostanie przeprowadzone kolejne spotkanie, którego efektem będzie szczegółowy plan wsparcia świadczenia takich usług przez lokalną ngo/spółdzielnię socjalną.
  2. Faza edukacji – to czas na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego, którego charakter został określony na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Szkolenie ma na celu wzmocnienie umiejętności organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych do świadczenia usług opiekuńczych. W ramach projektu mogą one wykorzystać bon szkoleniowy w wysokości 2 000 złotych!
  3. Faza wdrożenia – jest to etap realizacji opracowanego planu, czyli dostarczania usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie wybranej gminy. Na to działanie podmioty współpracujące mogą otrzymać pomoc w wysokości do 5 000 złotych!
  4. Faza podsumowania – celem będzie ewaluacja etapu wdrażania usług przez podmioty ekonomii społecznej oraz określenie obszarów dalszej współpracy.

Projekt realizowany jest od 1 lipca do 31 grudnia br.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Maciej Nowickim pod adresem e-mail: maciej.nowicki(@)pisop.org.pl lub numerem telefonu: 534 205 699.

Projekt pn. “Współpraca się opłaca” współfinansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

                                                                               

                                                                                               

Aktywni seniorzy w Czerwonaku

Kto powiedział, że seniorzy powinni siedzieć w domu? Coraz częściej jesień życia to doskonały czas na realizację swoich pasji i zainteresowań. O tym jak poprawić jakość życia seniorów...

Czytaj dalej

Społeczne vademecum nauczyciela

Ponad 40% organizacji pozarządowych prowadzi działalność edukacyjną. Najczęściej polega ona na prowadzeniu dodatkowych zajęć oraz kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Coraz...

Czytaj dalej

Mapa aktywności w Witkowie

21 lutego na godz. 17.00 zapraszamy do Świetlicy SP w Witkowie. W miłej atmosferze, przy kawie i herbacie porozmawiamy o tym, co można wspólnie zrobić dla miasta, gminy i mieszkańców. Do...

Czytaj dalej

Pasje łączą pokolenia

Co najskuteczniej potrafi połączyć pokolenia? Oczywiście wspólne pasje! Zapraszamy młodzież z Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie oraz seniorów ze śremskich...

Czytaj dalej