Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność 3 x 30 000 zł na 30–lecie Volkswagen Poznań

3 x 30 000 zł na 30–lecie Volkswagen Poznań

Troska o środowisko jest bliska sercu twojej organizacji? Dbasz o bioróżnorodność, masz pomysł na zielono-niebieską infrastrukturę lub bazujący na alternatywnych źródłach energii? Chcesz zmieniać świat metodą małych kroków? Aplikuj o 30 tysięcy złotych w Konkursie grantowym Niebieskie Granty z okazji 30-lecia firmy Volkswagen Poznań. Pula środków to 90.000 złotych!

Sektory społeczny i biznesu mają sporo podobieństw. Oba pracują z ludźmi i starają się wsłuchiwać w głosy lokalnych społeczności. Efektem tej troski i potrzeby realnej zmiany w otaczającym świecie są Niebieskie Granty – konkurs skierowany do wielkopolskich organizacji pozarządowych, którym bliskie są ekologiczne działania i które wierzą w moc partnerskiego działania 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są firma Volkswagen Poznań (sponsor) oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP (operator).

Wysokość grantów
Pula konkursowa to 90.000 złotych. Niebieskie Granty trafią do 3 organizacji społecznych, po 30.000 złotych dla każdej. 

Założenia
O Niebieskie Granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Wielkopolski i działające na rzecz mieszkańców Poznania, w tym Osiedla Wilda, Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole i/lub z powiatu wrzesińskiego (tj. gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września).

Oferty muszą dotyczyć jednego z wymienionych obszarów: bioróżnorodność, edukacja ekologiczna, zielono- niebieska infrastruktura, alternatywne źródła energii, gospodarka obiegu zamkniętego.

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie. Wkład własny nie jest wymagany. 

Konkurs zakłada udzielenie 3 grantów, po jednej z danej lokalizacji: 

  • Poznań - Osiedle Wilda
  • Poznań - Osiedle Antoninek - Zieliniec – Kobylepole
  • powiat wrzesiński.


Terminy
Nabór prowadzony jest od 4 do 25 września 2023 roku, do godz. 12.00 za pośrednictwem generatora dostępnego na volkswagen-poznan.pl/niebieskie-granty

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wydarzenia – Local Trends Europejskie Forum Samorządowe 17 października w Poznaniu. 

Konsultacje

Potencjalni oferenci mogą skonsultować swoje pomysły od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 14:00 z naszą doradczynią Anną Lewandowską pod nr tel. 534 205 699 lub mailowo: anna.lewandowska@pisop.org.pl

Zapraszamy także na warsztaty doradcze:

- 6.09. w biurze Centrum PISOP przy ul. Chwaliszewo 75 (zarejestruj się na spotkanie)

- 7.09. on-line (zarejestruj się na spotkanie)

oraz szkolenie:

- 12.09. z tworzenia projektów (zarejestruj się na spotkanie)


Zapraszamy udziału w Konkursie!


Może Cię zainteresować