Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ  – od 2000 r. wyszukujemy liderów i wspieramy ich w budowaniu zespołu, działalności lokalnej, pozyskiwaniu środków na działania. Inicjujemy inicjatywy sąsiedzkie, partnerstwa lokalne, wspieramy rozwój wolontariat w społecznościach lokalnych. W ramach tego obszaru działania naszymi partnerami są m.in.: Sieć SPLOT, Urząd Miasta Poznania, Fundacja im. Doktora P. Janaszka Podaj Dalej, Stowarzyszenie Dziecko, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, liderzy lokalni.

Efekty działań w tym obszarze to: współpraca z ok. 400 NGO, wspieranie kilkudziesięciu liderów, wsparcie w tworzeniu i realizacji 842 projektów, udzielenie mikrodotacji (do 5000 zł) ok. 500 projektodawcom, realizacja kilkudziesięciu inicjatyw lokalnych z udziałem społeczności lokalnej.