Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

As Biznesu 30 - Zasoby na deficycie

Czy woda, powietrze lub drzewa mogą się skończyć? Jak piszemy w Temacie Numeru – presja gatunku ludzkiego na obszary przyrodnicze Ziemi doprowadziła do naruszenia równowagi ekosystemów i wymierania gatunków. I choć na pierwszy rzut oka nie zauważamy zmian środowiskowych, to pojawiają się nowe choroby cywilizacyjne np. sercowo-naczyniowe czy związane ze zdrowiem psychicznym i nakładane są ograniczenia jak choćby to, że w części budynków użyteczności publicznej np. w Finlandii nie można używać perfum. Wyzwanie dostrzega plan Europejskiego Zielonego Ładu obejmujący strategię ochrony bioróżnorodności. W związku z tym Komisja Europejska w ramach negocjowanych obecnie środków na następnych 7 lat założyła, że finansowane przez nią działania muszą spełniać zasadę do no significant harm (z ang. nie czyń znaczącej szkody). Zaś ok. 30% środków przeznaczonych zostanie na zielone inwestycje - Ewa Gałka.