Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

As Biznesu 32 - Skuteczne partnerstwa

Wisława Szymborska w wierszu „Pod jedną gwiazdką” przeprasza wielkie pytania za małe odpowiedzi. A jednym z większych pytań obecnie w kontekście realizacji nie tylko Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, ale celów biznesowych jest budowanie stabilnej współpracy z interesariuszami, w szczególności z organizacjami społecznymi. I choć w coraz większym zakresie przedsiębiorstwa rozwijają kooperację – ponad 66% firm współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, a 75% preferuje współpracę długofalową (UNICEF, 2023 r.), to nadal działania te wymagają zbyt wielu nakładów i oparte są o metodę prób i błędów. Tymczasem, w związku z obowiązkami dotyczącymi raportowania pozafinansowego, partnerstwo w realizacji celów ESG powinno być lepiej zorganizowane. Co zatem należałoby zmienić?

Red. Nacz.
Dr Ewa Gałka