Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

AS BIZNESU nr 24 - CSR to działa!

Wiemy już, że 17 celów zrównoważonego rozwoju 2030 przyświecać będzie wydatkowaniu funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej. Zarówno możliwość dofinansowania działań społecznie odpowiedzialnych, budowanie marki dobrego pracodawcy, jak i wzmacnianie trwałych relacji z interesariuszami mogą być motywacją w rozwoju CSR. W aktualnym numerze Asa Biznesu skupiamy się na relacjach z przedsiębiorstwami społecznymi, choć nie brakuje także inspiracji w innych obszarach. 

Po pierwsze – zachęcamy do włączenia się w  łańcuch korzyści, wynikający z  ogromnych inwestycji w  przedsiębiorczość społeczną. Tylko w Wielkopolsce z funduszy UE na włączenie społeczne do 2020 roku przeznaczono 197,4 mln euro! Jak taka współpraca może wyglądać mówi m.in. Magdalena Owsiana z Cognifide (Wywiad). Paleta możliwości jest szeroka, począwszy od outsourcingu, poprzez leasing pracowniczy czy utworzenie przedsiębiorstwa społecznego powiązanego z firmą. Jedną z korzyści z utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przy firmie jest oprócz dostępu do dotacji także możliwość pozyskania na preferencyjnych warunkach zleceń publicznych (Prawo). Przykłady tego typu podmiotów zbieramy w Fotorelacji. Gorąco zachęcamy do współpracy! W sprawie jakichkolwiek pytań w temacie prosimy o kontakt z Redakcją. 

Po drugie – chcemy zainspirować naszych Czytelników do poszerzania dotychczasowych działań i  włączania nowych obszarów odpowiedzialności. Potencjał do rozwoju CSR mają już małe i średnie firmy, co potwierdzają Badania. Zbiór Dobrych praktyk stanowią laureaci Plebiscytu Asa Odpowiedzialnego Biznesu, na ich podstawie można obserwować pewne tendencje (Temat numeru). Mocno zaznaczamy także w Numerze kwestie środowiskowe, podkreślając ważną rolę współpracy na linii biznes – administracja publiczna – obywatele (Felieton i Warto wiedzieć). Życząc czasu na ważne aspekty życia, polecam w miarę szybką refleksję nad włączeniem się w przedsiębiorczość społeczną! 

Ewa Gałka Redaktor naczelna