Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

AS BIZNESU nr 25 - Wolontariat w pracy

W obliczu wyzwań społeczno-gospodarczych odpowiedzialność organizacji – a przede wszystkim nas jako osób – nabiera szczególnego znaczenia. Nasza postawa, wartości, współpraca pozwalają osiągać zamierzone efekty i z optymizmem patrzeć w przyszłość bez względu na zawirowania otoczenia. Niewątpliwie jedną z najlepszych form wzmacniania tych zasobów jest wolontariat. 

Wolontariat, dla wskazania szczególnej roli przedsiębiorstwa ułatwiającej pracownikom udział oraz angażującej materialnie, zwany pracowniczym, rozwijany jest od wielu lat. Najnowsze badanie FOB i Centrum Wolontariatu z 2019 r. wskazuje, że w dużych firmach – biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków – stanowi 1/3 całości działań prospołecznych! Warty jest więc naszej uwagi. Duża aktywność w tym zakresie nie przekłada się na świadomość palety możliwości angażowania się, Temat numeru porządkuje więc modele tej formy społecznego zaangażowania. Justyna Schaefer-Kurkowiak, specjalizująca się w łączeniu firm z grupami społecznymi przy realizacji wolontariatu, prócz prezentacji stanu rozwoju tej dziedziny wskazuje, że wolontariat staje się przede wszystkim narzędziem do zarządzania pracownikami, przyszłością są zaś partnerstwa firm z organizacjami społecznymi, które dobrze znają problemy i potrzeby społeczności lokalnych (Badania). Praktyczny wymiar wolontariatu przedstawiamy na przykładach Aquanet i NIVEA & BMP (Dobre Praktyki) wskazując, że choć są to różne inicjatywy, to mogą być skalowane. Kluczową wypracowaną wartością tych przedsięwzięć jest bowiem lokalność, bliska największemu pracodawcy w Wielkopolsce, o czym opowiada Daria Lipiecka z Volkswagen (Wywiad). 

Polecam także uwadze pozostałe artykuły, w tym na temat pakietu zasobów do wykorzystania w ramach zaangażowania społecznego (Warto Wiedzieć). 

Życząc wykorzystania najbliższego okresu do rozwoju swojego potencjału, polecam także pozostałe rubryki Asa Biznesu!

Ewa Gałka
redaktor naczelna