Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność CUS Rawicz – miejsce integracji różnych środowisk

CUS Rawicz – miejsce integracji różnych środowisk

Współorganizowane przez Centrum PISOP spotkanie pn. „Popołudniowa kawa z rawicką aktywnością społeczną” oficjalnie zainaugurowało działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. 1 kwietnia CUS przejęło i kontynuuje dotychczasowe działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do udziału w konferencji online (22 kwietnia) zaproszono przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz biznesu. 

Rawicz znajduje się w czołówce wielkopolskich miast pod kątem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej oraz aktywności społecznej mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługuje także praca liderów lokalnych. Dostrzeżeniem tych działań było włączenie miasta do pilotażowego programu i przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w CUS. Taka zmiana dotyczy zaledwie pięciu gmin w Wielkopolsce. 

Centrum Usług Społeczny ma za zadanie koordynować wszystkie usługi społeczne dotychczas realizowane przez MGOPS w Rawiczu oraz działania z zakresu: wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz reintegracji zawodowej i społecznej. W praktyce oznacza to, że ma być pierwszym miejscem, do którego udają się mieszkańcy, którzy chcą zdobyć informacje dotyczące tych usług. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym, z wykorzystaniem wolontariatu i samopomocy. 

Jak podkreśla dyrektor CUS Władysława Czajkowska - przekształcenie oznacza rozwój. Oferta centrum skierowana będzie bowiem nie tylko do dotychczasowych klientów ośrodka pomocy, ale wszystkich mieszkańców, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia: do dzieci, młodzieży, seniorów, czy osób niepełnosprawnych. Baza oferowanych usług dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb odbiorców, a następnie powiększana i aktualizowana. – Chcemy, by CUS był miejscem integracji społeczności lokalnej, miejscem integracji ludzi z różnych środowisk – mówi Władysława Czajkowska.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces! 

Kolejnym krokiem współpracy Centrum PISOP z rawickim CUS będzie cykl spotkań partnerskich, które odbędą się 18, 26 i 31 maja, w mniejszych grupach roboczych. Link do formularza, gdzie można się zapisać na spotkanie znajduje się TUTAJ


Może Cię zainteresować

Popularne aktualności

Społeczność