Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Członkowie komisji poszukiwani

Członkowie komisji poszukiwani

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich reprezentantów w pracach komisji opiniujących oferty. Na zgłoszenia macie czas do 22 grudnia.

Urząd Marszałkowski właśnie ogłosił nabór kandydatów na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać swoje kandydatury za pośrednictwem formularza dostępnego w poniższym linku w terminie do 22 grudnia 2021 roku.

Formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub wysłać przez platformę e-PUAP. 

Szczegóły: https://www.umww.pl/artykul/nabor-na-czlonkow-komisji-oceniajacych-wnioski-w-ramach-otwartych-konkursow-ofert-w-roku-2022-1


Może Cię zainteresować