Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Centrum PISOP swoją działalność statutową finansuje głównie z pozyskiwanych dotacji zarówno krajowych jak i europejskich. Dążąc jednak do stabilizacji finansowej, niezależności oraz zwiększenia płynności finansowej, prowadzimy również działalność gospodarczą m.in. w ramach utworzonej przez nas Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju.

Proces ekonomizacji Stowarzyszenia przyczynił się do tego, że obecnie Centrum PISOP, jako profesjonalny partner z bogatym doświadczeniem i elastycznym podejściem do klienta, świadczy wysokiej jakości usługi komercyjne.

Działania proponowane w ramach usług komercyjnych obejmują organizację odpłatnych:

 • szkoleń zamkniętych
 • seminariów
 • spotkań
 • gier strategicznych/integracyjnych
 • innych działań, bazujących na naszych kompetencjach.

Zakres tematyczny świadczonych usług obejmuje:

 • III sektor (szkolenia z zakładania organizacji pozarządowych, zarządzania organizacją i zarządzania zespołem, pozyskiwania środków na działalność)
 • wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji (szkolenia z tworzenia projektów, fundrisingu, zarządzania projektami, rozliczania)
 • rozwój lokalny i regionalny (tworzeniem strategii działania, analiza potencjału i potrzeb instytucji/organizacji/partnerstwa.

Co nas wyróżnia w tym obszarze?

 • działania komercyjne prowadzone przez Centrum PISOP są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych oczekiwań, a także uwzględniają potencjał oraz potrzeby odbiorców.

Odbiorcami działań komercyjnych są:

 • organizacje pozarządowe
 • szkoły
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • inne podmioty, potrzebujące wsparcia w zakresie usług świadczonych przez Centrum PISOP.

Koszt świadczenia usług komercyjnych ustalany jest indywidualnie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Lewandowską telefonicznie pod nr 65/ 520 78 86 lub mailem na adres anna.lewandowska@fundacjaniwa.pl lub fundacja@fundacjaniwa.pl. W kosztach usługi dodatkowo oferujemy Państwu współpracę merytoryczną nad podejmowanymi przedsięwzięciami, wsparcie doradcze realizowane w dowolnym wymiarze w biurach Centrum PISOP oraz przeprowadzenie ewaluacji.

Do tej pory zaufali nam:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Wielkopolska
 • Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach, Zespół Szkół w Jabłkowie
 • Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu
 • Gimnazjum 58 w Poznaniu
 • Liceum nr 2 w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Starostwo Powiatowe w Szamotułach
 • Zakład Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”
 • Ogólnopolski Związek Na Rzecz Integracji Społecznej, Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”- Władysławowo
 • Federacja Amazonek
 • Lokalna Grupa Działania Tutaj Warto
 • Urząd Gminy Żerków
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach
 • Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
 • Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 • Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
 • Urząd Miejski w Jarocinie
 • Gmina Dąbie
 • Stowarzyszenie Instytut Zachodni
 • Stowarzyszenie Młodzieżowe Nurt Upowszechniania sztuki WENUS
 • Stowarzyszenie Charytatywno – Integracyjne Człowiek – Człowiekowi
 • Stowarzyszenie „Budzik”
 • Jarociński Ośrodek Kultury
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA
 • Urząd Gminy Wierzbinek
 • Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
 • Starostwo Powiatowe w Jarocinie
 • Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
 • Fundacja Obywatelki.pl.

Łącznie w usługach komercyjnych oferowanych przez Centrum PISOP wzięło udział niemal 1500 osób.

Jesteśmy przekonani, że skorzystanie z usług Centrum PISOP przyczyni się do wielu sukcesów Państwa instytucji. Serdecznie zapraszamy do współpracy!