Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Ośrodków Pomocy Społecznej „Pomoc społeczna w czasie pandemii”, które odbędzie się 7 października 2020 r. w godz. 9.30-13:00 w Ratuszu w Lesznie, ul. Rynek 1. Podczas wydarzenia poruszone zostaną najaktualniejsze kwestie dotyczące pomocy społecznej podczas pandemii oraz przedsiębiorczości społecznej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej z subregionu leszczyńskiego. Poprowadzi je Donata Majchrzak-Popławska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

W programie spotkania:

  • Instytucje pomocy społecznej w czasie pandemii - Marta Zaręba z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, dr Ryszard Necel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Pomoc społeczna w czasie pandemii - dobre praktyki - Donata Majchrzak-Popławska, 
  • Tworzenie przedsiębiorstw społecznych przy OPS – Natalia Szymanowska, animatorka  Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum PISOP,
  • „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” - Marta Zaręba.

W trosce o zdrowie wszystkich uczestników spotkania zostanie ono zorganizowane z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur.

Zapisy przyjmuje Agnieszka Klopsz/Małgorzata Nawrocik pod adresem e-mail ngo@moprleszno.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 661 213 131.

Spotkanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!


Może Cię zainteresować