Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Historia zapisana w muzyce- zajęcia dla osób z Ukrainy

Historia zapisana w muzyce- zajęcia dla osób z Ukrainy

"Historia zapisana w muzyce. Historia hymnu Polskiego oraz co go łączy z hymnem Ukrainy?" to temat kolejnych zajęć integracyjnych, które odbędą się w ramach projektu "Wielkopolska- Wspólna Przyszłość" przy współpracy Stowarzyszenia Centrum PISOP oraz Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie. 

Zajęcia dedykujemy osobom z Ukrainy oraz innym cudzoziemcom- zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Zajęcia odbędą się we wtorek 28.03.2023 w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie, przy ul. Jarocińskiej 35 w Żerkowie. 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w zajęciach integracyjnych, które poprowadzą dziewczyny z Nordoff Robbins Polska, mogą zgłaszać się pod adresem e-mail: dyrektor@mct.zerkow.pl lub numerem tel: 725 999 500. Zapraszamy Was do wspólnego muzykowania! 


Bezpieczna Przystań

Projekt "Wielkopolska- Wspólna Przyszłość" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 


"Історія, зафіксована в музиці. Історія польського гімну і що його пов'язує з гімном України?" – це тема наступних інтеграційних занять, які відбудуться в рамках проекту "Wielkopolska- Wspólna Przyszłość" у співпраці з Асоціацією центру PISOP та туристичним центром Міцкевича в Жеркуві. 

Заняття присвячені вихідцям з України та іншим іноземцям – як дітям, так і дорослим. Заняття відбудуться у вівторок, 28 березня 2023 року в Центрі культури та відпочинку Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne в Жеркуві за адресою вул. Jarocińska 35 в Żerków. 

Люди, які бажають взяти участь в інтеграційних заняттях, які ведуть дівчата з Nordoff Robbins Polska, можуть зв’язатися з нами електронною поштою: director@mct.zerkow.pl або за телефоном: 725 999 500. Запрошуємо вас творити музику разом! 

Bezpieczna Przystań

Проект "Wielkopolska- Wspólna Przyszłość" співфінансується з Національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції.

Może Cię zainteresować