Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność I edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”

I edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2022”

Rusza konkurs skierowany do wielkopolskich samorządów, które włączają się w rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym województwie. Zgłoszenia można przesyłać do 1 września 2022 roku. 

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej na terenie Wielkopolski. Udział w nim mogą wziąć gminy, które w latach 2019-2022 realizowały/zrealizują na terenie województwa wielkopolskiego zamówienia społecznie odpowiedzialne i/lub wspierały/wspierają sektor ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem – dokumentacją, należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurssamorzad@rops.poznan.pl do 1.09 do 23.59 z dopiskiem w tytule: „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny_2022”. 

Pula nagród konkursowych to 20 tys. zł. 

Konkurs realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, w tym m.in. z „Leszczyńskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej” (prowadzonym przez Stowarzyszeniem Centrum PISOP oraz MOPR w Lesznie).

Więcej informacji udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie: tel.: 661 213 131, ngo@moprleszno.pl


Może Cię zainteresować