Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Inicjatywa dla Leszna 2019Zakończony

Projekt Inicjatywa dla Leszna 2019 zrealizowany w okresie 01.03 - 30.11.2019 r.

Działania zrealizowane w projekcie:

KONKURS MIKRODOTACJI dla NGO i innych podmiotów (3 ust 3 UODPPiOW), którego celem było zwiększenie liczby inicjatyw wspierających rozwój wspólnot lokalnych i działań z zakresu pomocy społecznej, polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszno, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji..

Udzieleno wsparcia 9 inicjatywom z obszaru pomocy społecznej.

PROWADZENIU PUNKTU INFORMACYJNO-SZKOLENIOWO-DORADCZEGO zajmującego się doradztwem, spotkaniami oraz szkoleniami. Działania skierowane były do mieszkańców Leszna.

EDUKACJA: wsparcie merytoryczne na etapie naboru (konsultacje składanych ofert), realizacji (pomoc i monitoring ofert), sprawozdawczości (pomoc w rozliczeniu). Odbyły się również spotkania informacyjne, szkolenia i spotkania sieciujące.

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE: inicjatyw lokalnych na terenie Miasta Leszno celem upowszechnienia informacji nt. realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zg z UODPPiOW działające w obszarze pomocy społecznej.

Projekt dofinansowany był przez Miasto Leszno.


Nowe wzory ofert i sprawozdań – zapraszamy do udziału w szkoleniu

Od 1 marca br. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego i sprawozdań. O tym jak przygotować ofertę oraz rozliczyć projekt według nowych zasad opowiemy podczas szkolenia,...

Czytaj dalej
Mapa inicjatyw – sprawdź gdzie się będzie działo

Mapa inicjatyw – sprawdź gdzie się będzie działo

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu mapę inicjatyw, które będą realizowane w ramach projektu „Inicjatywa dla Leszna”. Wiele działań jest kierowanych do wszystkich mieszkańców...

Czytaj dalej

Opisy inicjatyw realizowanych w ramach projektu

Poniżej, w formie załączników, znajdą Państwo opisy poszczególnych projektów.

Czytaj dalej

Wyniki Konkursu Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna!

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki oceny merytorycznej w ramach Konkursu Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna! Gratulujemy zwycięzcom!

Czytaj dalej

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna!

Kto? Do udziału w Konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego  i o Wolontariacie, ...

Czytaj dalej