Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Inicjatywa rozwojowa Wielkopolskiej Wiary 2023Zakończone

Wielkopolska Wiara 2021-2023

Centrum PISOP zaprasza:

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, które spełniają łącznie następujące warunki:

- otrzymały dofinansowanie w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2023,

- podpisały umowę o dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2023,

- są Realizatorem mikrodotacji w rozumieniu Konkursu.

Dofinansowane zostaną projekty na rzecz realizacji Inicjatyw Oddolnych w obszarze rozwój instytucjonalny młodej organizacji pozarządowej - INICJATYWY ROZWOJOWE.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 3000 zł.

Wkład własny NIE JEST wymagany.

Maksymalny okres realizacji projektów to 1 września - 15 listopada 2023 roku.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to min. 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą Formularza oferty pod adresem mailowym: mikrodotacje@pisop.org.pl

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 13 lipca 2023 roku do 11 sierpnia 2023 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 15:00, udzielają:

Anna Lewandowska - pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub anna.lewadowska@pisop.org.pl

Piotr Kotlarek - pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub piotr.kotlarek@pisop.org.pl 

Paweł Wojciechowski - pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub pawel.wojciechowski@pisop.org.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce: DO POBRANIA.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Inicjatywa rozwojowa Wielkopolskiej Wiary 2023

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość