Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – nowe fundusze, kierunki działania NGO

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – nowe fundusze, kierunki działania NGO

Prawo do wolności wypowiedzi, sztuki, do nauki i równości, prawa dziecka, osób z niepełnosprawnością, kobiet, mężczyzn, uchodźców, seniorów – to zaledwie kilka punktów, które 23 lata temu ujęto w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Czy wiesz, że twoja organizacja może pozyskać fundusze na działania, służące wdrażaniu tych wartości w życie? Zapraszamy na jedno ze spotkań.


Działasz w organizacji, która nie boi się wyrażać swoich myśli i chętnie bierze udział w debatach publicznych, reprezentując głosy osób z niepełnosprawnością, rodzin, czy seniorów? Szukasz środków finansowych, które pomogą ci osiągnąć te cele? 

Świetnie – to spotkanie jest skierowane właśnie do ciebie. 

Zapraszamy na cykliczne szkolenia, które odbędą się w różnych miastach. Poprowadzi je Iwona Janicka - członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Prowadząca opowie m.in. o funduszach, które mają służyć promowaniu praw i wartości wynikających z Karty Praw Podstawowych UE oraz działaniach służących budowaniu potencjału waszej organizacji. Poruszy kwestię kampanii medialnych, debat, działań edukacyjnych, które skutecznie mogą wpłynąć na politykę i procesy decyzyjne. 

Jednym z punktów programu będzie też przybliżenie idei konkursu grantowego w ramach projektu  „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”. 

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy przesłać zgłoszenie oraz obowiązkowo zgodę na Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu pn. Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami (KLIK).

Na spotkanie zapraszamy w szczególności organizacje, które:

- działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, ochrony środowiska, rodziny, seniorów, dostępu do kultury, opieki zdrowotnej, praw kobiet, dzieci, uchodźców

- interesują się działaniami wzmacniającymi ochronę praw odbiorców, na rzecz których działają

- chcą zwiększyć umiejętności, wzmocnić potencjał organizacji do reprezentowania jej interesów, tworzyć debaty publiczne, poruszać ważne problemy

UWAGA! Liczba miejsc na spotkaniach stacjonarnych jest ograniczona. W przypadku zbyt wielu zgłoszeń – będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie, aby potwierdzić udział.


TERMINY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZGŁOSZENIA:

13 maja  KONIN, 9-00-13.00, COP, 3 Maja 1/3, bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl

18 maja  POZNAŃ, 9.00-13.00, Chwaliszewo 75, piotr.kotlarek@pisop.org.pl

19 maja ZIELONA GÓRA, 9.00-13.00, OWES, ul Dąbrowskiego 41a, a.serba@fundacjacp.org

22 maja  KALISZ, 16.00-19.00, COP, ul. Babina 1, g.k.mikolajczyk@gmail.com

24 maja  LESZNO, 9.00-13.00, Pl. Metziga 26/6, paulina.matczuk@pisop.org.pl  

23 maja ON-LINE, 13.00-.16.00, dorota.surma@pisop.org.pl

     

W programie m.in. 

- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

- fundusze przeznaczone na działania, które mają służyć wdrażaniu, promowaniu praw i wartości wynikających z Karty, w tym wymóg respektowania jej postanowień w nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021–2027

- skuteczne techniki i narzędzia partycypacji, włączania się w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym, regionalnym 

- inne działania służące budowaniu potencjału organizacji  w tym obszarze tj. kampanie medialne, spotkania, debaty, konferencje, działania edukacyjne; tworzenie partnerstw, sieci między organizacjami, badania, analizy i inne działania rzecznicze mające na celu wpływanie  na politykę i procesy decyzyjne

- możliwości dla wielkopolskich ngo w ramach funduszu grantowego w ramach projektu  „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”


O prowadzącej: 

Iwona Janicka - członkini Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wieloletnia działania sektora organizacji pozarządowych, specjalizująca się w tematyce rzecznictwa, wzmacniania roli organizacji pozarządowych zarówno w społeczności lokalnej, jak i na poziomie krajowym, w tematyce funduszy europejskich na perspektywę 2021-2027 i KPO, zwłaszcza w zakresie zasad horyzontalnych i warunków korzystania z funduszy unijnych, w tym zagadnienia dot. Karty Praw Podstawowych UE i kluczowych wartości wynikających z traktatów unijnych oraz alokacji przeznaczanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukację i politykę społeczną.


Może Cię zainteresować