Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Komisja Oceny Wniosków - styczeń 2024

Komisja Oceny Wniosków - styczeń 2024

W dniach 10-11 stycznia 2024 roku przeprowadzona została ocena merytoryczna złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projekcie „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr FEWP.06.11-IZ.00-0003/23-00 realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w partnerstwie z Miastem Leszno w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

W związku z czym Komisja Oceny Wniosków udzieliła wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie 20 miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym zgodnie z poniższą listą Wniosków.


Może Cię zainteresować