Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla LesznaZakończone

Inicjatywa dla Leszna 2020

Celem Konkursu było wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W Konkursie mogły brać udział:
•    organizacje pozarządowe, których siedziba była zlokalizowana na terenie Miasta Leszna, które dodatkowo działały w momencie złożenia wniosku na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planowały prowadzić działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Leszna,
•    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), których celem było wsparcie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działające w momencie złożenia wniosku w obszarze pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę sytuację panującą w momencie ogłoszenia konkursu, działania podejmowane w jego ramach, w głównej mierze powinny odnosić się do przeciwdziałania różnym negatywnym skutkom epidemii i wsparcia społeczności lokalnych.
Nabór wniosków przeprowadzono w okresie od 27.04.2020 do 21.05.2020 roku.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu wynosiła maksymalnie 5000 zł. Dodatkowo wymagane było wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Budżet przeznaczony na dotacje wynosił 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Projekty realizowano w okresie 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.

Dokumenty konkursowe dostępne są w zakładce: https://pisop.org.pl/konkurs-mikrodotacji-inicjatywa-dla-leszna-2020/do-pobrania.

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna

Koordynator projektu Anna Paulina Matczuk

Miniatura Anna Paulina Matczuk

Wyślij wiadomość

Doradca Beata Donaj

Miniatura Beata Donaj

Wyślij wiadomość