Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Inicjatywa dla Leszna 2020Zakończony

Projekt Inicjatywa dla Leszna realizowany był w okresie 16.03.2020r.-30.11.2020r.

Przeprowadzono następujące działania w projekcie :

KONKURS MIKRODOTACJI INICJATYWA DLA LESZNA, którego założeniem było wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Leszna. Dofinansowane projekty realizowano w ramach Sfery Pożytku Publicznego dotyczących szeroko pojętych działań pomocy społecznej.

Udzielono 10 mikrodotacji na maksymalną wysokość 5000 zł.

EDUKACJA: wsparcie merytoryczne na etapie naboru (konsultacje składanych ofert), realizacji (pomoc i monitoring ofert), sprawozdawczości (pomoc w rozliczeniu). Dodatkowo miały miejsce spotkania informacyjne, webinaria, warsztaty doradcze i pomoc w wyszukaniu innych źródeł dofinansowania – w przypadku nieuzyskania mikrodotacji.

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE: działania promujące wszystkie elementy projektu, w tym w szczególności Konkurs Mikrodotacji i działania merytoryczne. Upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk – ciekawych przykładów realizowanych inicjatyw.

Koordynatorką projektu była Paulina Matczuk - paulina.matczuk@pisop.org.pl, 534 202 744

Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.

                                                 


Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs Inicjatywa dla Leszna 2020

Wyniki oceny merytorycznej - Konkurs Inicjatywa dla Leszna 2020

Z wielką przyjemnością przedstawiamy listę oceny merytorycznej w ramach Konkursu Inicjatywa dla Leszna. Zwycięzcom gratulujemy! Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować w celu...

Czytaj dalej
Ostateczna lista oceny formalnej w konkursie "Inicjatywa dla Leszna"

Ostateczna lista oceny formalnej w konkursie "Inicjatywa dla Leszna"

Publikujemy ostateczną listę oceny formalnej w konkursie mikrodotacji "Inicjatywa dla Leszna". Przypominamy, że projekty, które uzyskały pozytywny wynik oceny, skierowane zostały...

Czytaj dalej
Ocena formalna w konkursie Inicjatywa dla Leszna

Ocena formalna w konkursie Inicjatywa dla Leszna

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej w konkursie mikrodotacji "Inicjatywa dla Leszna". Projekty, które uzyskały pozytywny wynik oceny, skierowane zostały do...

Czytaj dalej
Po spotkaniu informacyjnym

Po spotkaniu informacyjnym

Zachęcamy, szczególnie tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Konkursu Inicjatywa dla Leszna, do obejrzenia nagrania ze spotkania. Nagranie...

Czytaj dalej
Konkurs Inicjatywa dla Leszna - spotkanie informacyjne

Konkurs Inicjatywa dla Leszna - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat Konkursu Inicjatywa dla...

Czytaj dalej
Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna rusza!

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna rusza!

Już od dzisiaj do 21.05 zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy UODPPioW) działające w obszarze pomocy społecznej, które działają i...

Czytaj dalej