Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrodotacji Nie szukaj daleko, działaj EKORealizacja projektów

Wielkopolska Wiara

Centrum PISOP wraz z Caritas Poznańską oraz Aquanet S.A. zaprasza
•    Organizacje pozarządowe
•    Młode organizacje pozarządowe (do 30 mcy działania, przychód poniżej 25 tys zł)
•    Patronów wraz z grupami nieformalnymi/samopomocowymi
z terenu 15 gmin Wielkopolski (Czerwonak, Suchy Las, Murowana Goślina, Skoki, m. Poznań, Rokietnica, Dopiewo, Pobiedziska, Swarzędz, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Kórnik, Brodnica, Kostrzyn) do udziału w Konkursie Mikrodotacji „Nie szukaj daleko, działaj EKO”!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, w szczególności związanych z ochroną środowiska poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej na terenie 15 gmin Wielkopolski oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Projekty muszą obejmować działania realizowane w ramach Sfer Pożytku Publicznego. Dodatkowo, w każdym projekcie minimum 40% działań musi dotyczyć działań ekologicznych.

UWAGA!!! Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną preferowane są projekty w których działania możliwe są do realizacji w formie zdalnej tj. bez konieczności organizowania bezpośrednich spotkań grup ludzi.

Nabór wniosków jest prowadzony od 30.04.2020 do 22.05.2020 roku.

Oferty należy składać TYLKO w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pisop.org.pl

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść max do 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 71 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym minimum 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – pula środków wyłącznie na projekty młodych organizacji pozarządowych i Patronów z grupami nieformalnymi/samopomocowymi.

Maksymalny okres realizacji projektów to 15.06.2020 r. – 16.10.2020 r.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Dokumenty konkursowe dostępne są w zakładce DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 12 czerwca 2020 roku.

Środki na Mikrodotacje pochodzą z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze środków Aquanet S.A.

Konkurs Mikrodotacji Nie szukaj daleko, działaj EKO

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość

Doradca Anna Furmaniuk

Miniatura Anna Furmaniuk

Wyślij wiadomość