Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska Wiara 2020W trakcie realizacji

Projekt Wielkopolska Wiara 2020 realizowany jest w okresie 01.01-30.11.2020.

Działania zaplanowane w projekcie to:

KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA wspierać będzie młode organizacje pozarządowe, organizacje pozarządowe pełniące role Patronów, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji projektów w ramach Sfery Pożytku Publicznego i zadania z elementami rozwoju młodej NGO.

Maksymalna wysokość mikrodotacji wynosić będzie 5000 zł.

W ramach Konkursu przewidziano także możliwość realizacji pilotażowego konkursu we współpracy z firmą/JST/uczelnią wyższą.

Planowane wprowadzenie uproszczonego formularza oferty oraz autorskiego generatora.

Przewiduje się udzielenie minimum 77 mikrodotacji na wielkopolskie inicjatyw lokalne.

EDUKACJA: wsparcie merytoryczne na etapie naboru (konsultacje składanych ofert), realizacji (pomoc i monitoring ofert), sprawozdawczości (pomoc w rozliczeniu). Dodatkowo zaplanowane są spotkania informacyjne, webinaria, warsztaty doradcze i pomoc w wyszukaniu innych źródeł dofinansowania – w przypadku nieuzyskania mikrodotacji.

ANIMACJA: z zakresu mobilizowania i aktywizowania ludzi do działania. Zaplanowano spotkania animacyjne na terenie całej Wielkopolski. Wsparcie grup nieformalnych, parafii, rad osiedli, inicjatyw sąsiedzkich, rad rodziców, Kół Gospodyń Wiejskich i Przedsiębiorstw Społecznych.

ANIMACJA NA TERENIE BIAŁYCH PLAM: działania animacyjne skupione na terenie 10 białych plam. Zakładania się wytypowanie 10 liderów lokalnych z terenu tych gmin i kompleksowe przygotowanie ich do pracy w terenie (cykl szkoleniowy, bieżące wsparcie).

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE: działania promujące wszystkie elementy projektu, w tym w szczególności Konkurs Mikrodotacji i działania merytoryczne. Upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk – ciekawych przykładów realizowanych inicjatyw. Przeprowadzenie akcji Podaj Dalej Inicjatywę na Fb.

FUNDRAISING: współpraca z firmami – w ramach upowszechniania wolontariatu pracowniczego, możliwości dofinansowania Konkursu Mikrodotacji.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka – joanna.piechocka@pisop.org.pl, 534 205 699

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.O nowym generatorze w Lesznie

O nowym generatorze w Lesznie

Zapraszamy na spotkanie poświęcone nowemu generatorowi składnia ofert w konkursie Wielkopolska Wiara 2020. Odbędzie się  ono  27.02.2020 r. w biurze Centrum PISOP w Lesznie przy...

Czytaj dalej
Ruszamy ze spotkaniami informacyjnymi w ramach Wielkopolskiej Wiary!

Ruszamy ze spotkaniami informacyjnymi w ramach Wielkopolskiej Wiary!

Zapraszamy do udziału w  spotkaniu informacyjnym nt. Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020 ! Spotkania odbęda się  11 lutego   2020 r.  w godzinach 10.00 –...

Czytaj dalej
Harmonogram spotkań w ramach konkursu Wielkopolska Wiara 2020

Harmonogram spotkań w ramach konkursu Wielkopolska Wiara 2020

Kolejna edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara właśnie się zaczyna. Aby poznać Regulamin Konkursu i wszystkie wytyczne, zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych...

Czytaj dalej