Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA 2019Zakończone

Wielkopolska Wiara 2018-2019
Celem Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019 było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne. 

W konkursie brały udział:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego (oferenci z terenu subregionu leszczyńskiego byli wyłączeni z możliwości aplikowania w tym konkursie, ponieważ byli uprawnieni do złożenia ofert wyłącznie w kolejnych Konkursach Mikrodotacji)

Projekty realizowano w jednej z dwóch kategorii:

  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem subregionu leszczyńskiego);
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji wynosiła do 5 000 zł.

Dodatkowo wymagane było wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Projekty realizowano w okresie 7 maja 2019 roku – 30 września 2019 roku.

Projekty dofinansowywane były ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Budżet przeznaczony na dotacje wyniósł 223 000 zł.

Oferty składane były za pomocą generatora dostępnego na stronie http://pisop.org.pl/generator/