Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska Wiara 2018-2019Zakończony

Projekt Wielkopolska Wiara 2018 – 2019 zrealizowany w okresie 01.05.2018 r. – 31.10.2019 r. w partnerstwie z Caritas Poznańską.

Działania zrealizowane w projekcie:

KONKURS MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA mial na celu zwiększenie liczby trwałych inicjatyw oddolnych, angażujących społeczności lokalne z Wielkopolski w rozwiązywanie problemów w sferze publicznej. Wsparł młode organizacje pozarządowe, organizacje pozarządowe pełniące role Patronów, grupy nieformalne i grupy samopomocowe w imieniu własnym z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji projektów w ramach Sfery Pożytku Publicznego i zadań z elementami rozwoju młodej NGO.

Maksymalna wysokość mikrodotacji wyniosła 5 000 zł.

Udzielonych zostało 150 mikrodotacji na inicjatywy lokalne z terenu 35 wielkopolskich powiatów.

PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNO–DORADCZYCH oraz Mobilnych Punktów Doradczych.

EDUKACJA: wsparcie merytoryczne na etapie naboru (konsultacje składanych ofert), realizacji (pomoc i monitoring ofert), sprawozdawczości (pomoc w rozliczeniu). Prowadzony był również mentoring dla młodych NGO oraz wsparcie w tworzeniu planów rozwoju i w wyszukiwaniu innych źródeł finansowania.

ANIMACJA: wsparcie polegało na ożywianiu, mobilizowaniu społeczności do działania i koncentrowało się na generowaniu inicjatyw na rzecz partycypacji publicznej. Spotkania animacyjne skierowane były do przedstawicieli NGO, JST, liderów, sołtysów, młodzieży i nauczycieli z obszaru całego województwa.

ANIMACJA NA TERENIE BIAŁYCH PLAM: działania animacyjne objęły teren 26 białych plam - gmin o najniższej aktywności społecznej, w których pracowały 4 osoby, bazując na metodzie ożywiania społeczności lokalnej.

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE: działań projektowych obejmowało kanały komunikacji na obszarze całego województwa, m.in. poprzez wysyłkę informacji do baz i na portale/strony www oraz współpracę z: RDPP, Radami Seniorów/Radami Młodzieżowymi, sołtysami, harcerzami, kołami Caritas, siecią Ambasadorów FIO w 35 powiatach województwa, subregionalnymi OWES, LGD.

FUNDRAISING: prowadzony był celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na mikrodotacje na podstawie strategii pozyskiwania środków z JST oraz od przedsiębiorców.

Koordynatorką projektu była Joanna Piechocka - joanna.piechocka@pisop.org.pl, 534 205 699  

Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019 !

Czytaj dalej

Wielkopolska Wiara w subregionie konińskim – zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych i samopomocowych z terenu subregionu konińskiego do udziału w  spotkaniu...

Czytaj dalej

Wielkopolska Wiara w Poznaniu – zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych i samopomocowych z terenu subregionu poznańskiego do udziału w  spotkaniu...

Czytaj dalej

Wielkopolska Wiara w Pile – zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych i samopomocowych z terenu subregionu pilskiego do udziału w  spotkaniu...

Czytaj dalej