Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Konkursy ROPS - spotkania informacyjne

Konkursy ROPS - spotkania informacyjne

Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach informacyjno - doradczych dotyczących otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2020.

Spotkania odbędą się:

 - 3 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00, w biurze C.A.M.P. Chwaliszewo 75, w Poznaniu

- 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 9:00, w biurze Stowarzyszenia Centrum PISOP, przy pl. J. Metziga 26/6 w Lesznie.

Celem spotkania będzie zaproszenie Państwa do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. Udział w spotkaniu umożliwi Państwu zapoznanie się z założeniami otwartego konkursu ofert, zasadami składania wniosków oraz rodzajem zadań przewidzianych do realizacji. Forma spotkania pozwoli na skorzystanie z indywidualnego doradztwa w zakresie chęci aplikowania o dotację w ramach otwartego konkursu ofert.

Dodatkowo w Poznaniu, w drugiej części spotkania, przedstawione zostaną inne aktualnie ogłoszone konkursy. 

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach przyjmują:

- na spotkanie w Lesznie: Magdalena Wróblewska pod nr. tel. 65 520 78 86 lub mailowo magdalena.wroblewska@pisop.org.pl
- na spotkanie w Poznaniu: 
Maria Robaszyńska pod nr. tel. 534 205 699 lub mailowo fundacja@fundacjaniwa.pl

Link do ogłoszenia konkursowego - https://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/otwarte-konkursy-ofert/
Może Cię zainteresować