Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrogranty dla SeniorówZakończone

Senioralne potyczki – Mikrogranty dla Seniorów

Centrum PISOP w ramach Miejskiego Programu Mikrogranty dla Seniorów zaprasza grupy nieformalne aktywnych Seniorów zamieszkujących i działających na terenie Miasta Poznania do udziału w konkursie na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowanych do środowisk senioralnych i/lub inicjatyw międzypokoleniowych z terenu Miasta Poznania.

Celem Konkursu jest wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym w zakresie aktywizacji środowisk senioralnych, realizacji inicjatyw międzypokoleniowych na rzecz seniorów Miasta Poznania oraz podnoszenie jakości życia społeczności senioralnej.

Wnioskowana kwota mikrograntu przeznaczonego na realizację projektu może wynieść do 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

Budżet przeznaczony na mikrogranty to maksimum 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych), co daje minimum 23 mikrogranty, które uzyskają wsparcie finansowe.

Maksymalny okres realizacji projektów to 1 listopada 2019 roku – 15 grudnia 2019 roku.

Projekty finansowane będą ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Mikrogranty Seniorzy

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość