Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrogranty dla SeniorówZakończone

Senioralne potyczki – Mikrogranty dla Seniorów

Celem Konkursu realizowanego w ramach Miejskiego Programu Mikrogranty dla Seniorów było wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym w zakresie aktywizacji środowisk senioralnych, realizacji inicjatyw międzypokoleniowych na rzecz seniorów Miasta Poznania oraz podnoszenie jakości życia społeczności senioralnej.

Wnioskowana kwota mikrograntu przeznaczonego na realizację projektu wynosiła do 1 500 zł.

Budżet przeznaczony na mikrogranty to wynosił 34 500,00 zł

Projekty realizowano w okresie 1 listopada 2019 roku – 15 grudnia 2019 roku.

Projekty sfinansowane były ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Mikrogranty dla Seniorów

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość