Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Senioralne potyczki – Mikrogranty dla SeniorówZakończony

Projekt realizowany jest w okresie 11.09-31.12.2019 r. na terenie Miasta Poznania.

Odbiorcami projektu są seniorzy/seniorki (w wieku 60 lat i więcej) zamieszkujące Miasto Poznań, chcący podjąć działania na rzecz aktywizacji i integracji środowisk senioralnych oraz inicjatywy międzypokoleniowe.

Działania w projekcie to:

 • PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO w Centrum Aktywnych Mieszkańców Poznania (C.A.M.P Chwaliszewo 75), gdzie doradca udzielać będzie doradztwa nt tworzenia projektów, wypełniania ofert o dofinansowanie, pozyskiwania środków. Organizowane będą także warsztaty doradcze i spotkania informacyjne dla seniorów.
 • PRZEPROWADZENIE KONKURSU MIKROGRANTY DLA SENIORÓW

Celem Konkursu jest wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej) poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym w zakresie aktywizacji środowisk senioralnych, realizacji inicjatyw międzypokoleniowych na rzecz seniorów miasta Poznania oraz podnoszenie jakości życia społeczności senioralnej.

Max kwota dofinansowania to 1 500,00 zł.

Wsparcie zostanie udzielone min. 23 grupom nieformalnym:

 •  to zespoły co najmniej trzech osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych w wieku 60 lat i powyżej zamieszkujących miasto Poznań,
 •  realizującym wspólnie lub zamierzające realizować wspólnie Inicjatywy oddolne w Sferze Pożytku Publicznego,
 •  nieposiadającym osobowości prawnej,
 •  prowadzącym swoje działania na terenie Miasta Poznania,
 •  realizującym działania skierowane do seniorów/seniorek  zamieszkujących miasto Poznań/inicjatyw międzypokoleniowych.

Projekty realizowane będą w okresie 01.11-15.12.2019r.

PROMOCJA INICJATYW SENIORALNYCH

 •  promocja projektu i konkursu podczas Dnia Organizacji Pozarządowych, Targu Dobra
 •  powstaną 3 artykuły nt. realizowanych projektów przez seniorów i dla seniorów i na temat wsparcia oferowanego w ramach projektu
 •  promocja realizowanych inicjatyw w ramach Konkursu Mikrogranty dla Seniorów – opisy projektów wraz ze zdjęciami zamieszczane będą w internecie i na profilu Fb.

  Projekt sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.