Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Nabór wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy

Informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 8.03.2021 do 16.04.2021 r. godz. 14.00  osobiście w biurze Centrum PISOP bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.

Regulamin oraz załączniki do pobrania TUTAJ.

Więcej informacji udziela Paulina Matczuk pod mailem paulina.matczuk@pisop.org.pl. 

Zachęcamy do składania wniosków.

Wydarzenie

  • 21 kwietnia 2021 Początek: 08:00
    Komisja Oceny Wniosków
  • od 08 marca 2021 do 16 kwietnia 2021 Początek: 08:00 - Koniec: 16:00
    Nabór wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy

Może Cię zainteresować