Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Najbliższa Komisja Oceny Wniosków

Najbliższa Komisja Oceny Wniosków

Informujemy, iż w dniu 9 grudnia 2020 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 16.11.2020 do 4.12.2020 r  godz. 14.00  osobiście w biurze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej.

Regulamin oraz załączniki do pobrania 

Więcej informacji udziela Justyna Knop pod mailem justyna.knop@pisop.org.pl Zachęcamy do składania wniosków.

Może Cię zainteresować