Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Niebieskie Granty przekazane. Poznajcie zwycięzców!

Niebieskie Granty przekazane. Poznajcie zwycięzców!

Zielona przestrzeń sąsiedzka oraz lasy kieszonkowe - to dwa pomysły nagrodzone Niebieskimi Grantami firmy Volkswagen Poznań. Zwycięzców poznaliśmy podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends w Poznaniu (17 października).


Niebieskie Granty to konkurs, którego celem było propagowanie działań prośrodowiskowych realizowanych przez organizacje pozarządowe z uwzględnieniem lokalnego partnerstwa.

Grant mogły otrzymać organizacje społeczne zarejestrowane na terenie Wielkopolski i działające (lub planujące działać) na rzecz mieszkańców województwa, w tym:

  • Poznania - Osiedle Wilda,
  • Poznania - Osiedle Antoninek - Zieliniec – Kobylepole,
  • i/lub powiatu wrzesińskiego (tj. gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września).
Pomysły oceniane były etapowo. Musiały przejść oceny formalną i merytoryczną, a następnie liderzy prezentowali je przed Kapitułą Konkursową. Laureatów poznaliśmy dziś podczas poznańskiego Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. 
Niebieskie Granty (o wartości 30 tysięcy złotych każdy) otrzymały: Stowarzyszenia Schron Kultury Europa oraz Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Gratulujemy! 

Poznajcie bliżej zwycięskie inicjatywy:
  • Stowarzyszenia Schron Kultury Europa stworzy nową, zieloną przestrzeń sąsiedzką przy ulicy Wspólnej 40 w Poznaniu. W zamach projektu zakupiona będzie akumulatorowa pompa ogrodowa z wężem oraz powstanie kompostownik ogrodowy do segregacji odpadów. Mieszkańcy zasieją łąkę kwietną, stworzą dom dla dziko żyjących zwierząt oraz skorzystają z warsztatów edukacyjnych. Zaplanowano również m.in. wizytę studyjną oraz akcję sprzątania Wildy.
  • Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaplanował międzypokoleniowe tworzenie lasów kieszonkowych we Wrześni. W ramach projektu zaplanowano utworzenie lasu metodą Miyawkiego (chodzi w niej głównie o szybki wzrost roślin) na terenie 100m2, posadzenie lasu kieszonkowego metodą tradycyjną na obszarze 300m2, stworzenie makiet z recyklingu oraz międzypokoleniowe zajęcia z edukacji ekologicznej. Zwieńczeniem projektu będzie "zielony event".
Projekty mogą być realizowane do 31.05.2024 r. Niecierpliwie czekamy na efekty działań! 
Organizatorami konkursu były firma Volkswagen Poznań (sponsor) oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP (operator).


Może Cię zainteresować