Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Niebieskie Granty od Volkswagen Poznań 2024Zgłaszanie projektów

Niebieskie Granty czyli?

Niebieskie Granty to kolejna ważna inicjatywa Volkswagen Poznań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Niebieskie Granty to Konkurs skierowany do organizacji pozarządowych działających w Wielkopolsce.
Celem głównym Konkursu jest wspieranie partnerskich działań na rzecz lokalnej społeczności poprzez:
  • działania prośrodowiskowe,
  • działania integrujące.
W ramach Konkursu zakładamy przyznanie 6 grantów od 10 do 30 tysięcy złotych każdy. Łączna pula konkursu wynosi 180 000 złotych.


Kto może starać się o granty?

Grant w ramach Konkursu mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na terenie województwa wielkopolskiego  
i działające (lub planujące działać) na rzecz mieszkańców i mieszkanek:

  • Poznania - Osiedla Wilda (Miasto Poznań),
  • Gminy Swarzędz, Osiedla Antoninek - Zieliniec – Kobylepole (Miasto Poznań),
  • Powiatu wrzesińskiego.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie Oferty, za pośrednictwem Generatora zgodnie
z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Organizatorem konkursu jest Volkswagen Poznań Sp. z o.o. a operatorem Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Formularz online

Niebieskie Granty od Volkswagen Poznań 2024

Koordynator projektu Patryk Krawczyk

Miniatura Patryk Krawczyk

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość