Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020

Z wielką przyjemnością ogłaszamy kolejną – 20 edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020!

Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Do aplikowania uprawnione są:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,
działające na terenie województwa wielkopolskiego.

Realizowane projekty dotyczyć mogą

  • zadań mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego;
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu może wynieść do 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych).

Maksymalny okres realizacji projektów to 15 kwietnia 2020 roku – 30 września 2020 roku.                  

Budżet przeznaczony na dotacje to minimum 310 000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).

 Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

 UWAGA!!!

NABÓR OFERT W GENERATORZE PROWADZONY BĘDZIE

od 14 lutego 2020 roku do 09 marca 2020 roku do godz. 12.00.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 03 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają:

Piotr Kotlarek – piotr.kotlarek@pisop.org.pl, 534 205 699

Anna Furmaniuk – anna.furmaniuk@pisop.org.pl , 534 205 699

Więcej informacji: http://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2020/

Projekty współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Może Cię zainteresować