Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Organizacje pozarządowe mają głos

Organizacje pozarządowe mają głos

Chcesz żeby organizacje pozarządowe miały swój głos podczas dyskusji o Funduszach Europejskich w naszym województwie i czuwały nad procesem ich przyznawania? Skorzystaj z szansy. Zgłoś się do komisji wyborczej i komisji odwoławczej w wyborach do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Obecnie poszukiwani są przedstawiciele/lki związków stowarzyszeń, sieci, federacji oraz konfederacji organizacji pozarządowych jako członkowie komisji wyborczej i komisji odwoławczej w wyborach do Komitetu Monitorującego.

Praca w komisji wyborczej polega na:

czuwaniu nad prawidłowym przeprowadzeniem procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM FE Wlkp.,

ogłaszaniu naboru organizacji pozarządowych,

ogłaszaniu wyborów i ich wyników

ustalaniu kalendarza wyborczego,

przedstawianiu WRDPP listy organizacji pozarządowych wybranych do KM FE Wlkp.

Praca w komisji odwoławczej polega na:

rozpatrywaniu protestów i odwołań od decyzji Komisji Wyborczej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie .pdf na adres e-mail: pozytek@umww.pl wpisując w tytule „KOMISJA WYBORCZA” lub „KOMISJA ODWOŁAWCZA” do dnia 21.11. do godz. 9.00.


Serdecznie zapraszamy!


Może Cię zainteresować