Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Pierwszy etap konkursu SPLOT Wartości zakończony

Pierwszy etap konkursu SPLOT Wartości zakończony

Właśnie zakończyła się ocena merytoryczna 348 wniosków złożonych w pierwszym etapie pierwszego naboru w konkursie SPLOT Wartości. Do drugiego etapu zakwalifikowano 110 projektów, w tym 12 z Wielkopolski i 4 z województwa lubuskiego. 

Tematyka zgłoszonych wniosków dotyczyła np. edukacji o prawach obywatelskich wynikających z Karty Praw Podstawowych, przeciwdziałania dyskryminacji, działań rzeczniczych wokół ochrony zdrowia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, edukacji dzieci, młodzieży i seniorów, integracji uchodźców z Ukrainy, ochrony środowiska oraz edukacji obywatelskiej na terenach małych miejscowości i wsi.

Przed grantobiorcami kolejne dni wytężonej pracy nad ostateczną wersją złożonych wniosków. Będą jednak oni mogli liczyć na wsparcie mentora w przygotowaniu wniosku pełnego, doradztwa indywidualnego, czy szkoleń, seminariów m.in. z zakresu fundraisingu, metod strażniczych i rzeczniczych.

Organizacje, które przeszły przez pierwszy etap konkursu mają czas na przygotowanie wniosków pełnych do 20 października. Ogłoszenie ostatecznej listy zwycięzców nastąpi w drugiej połowie listopada. 

Jeszcze pod koniec tego roku będzie ogłoszony drugi nabór wniosków w konkursie grantowym „SPLOT wartości”.

Lista rankingowa dostępna jest pod linkiem i w załączniku.

Może Cię zainteresować