Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Jesteś działaczem/działaczką społeczną? Masz wiedzę i doświadczenie na temat funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji? Chcesz działać na rzecz mieszkańców oraz organizacji? Zgłoś się do pracy w naszym Stowarzyszeniu!

Od kandydatów oczekujemy:

 • wiedzy nt. funkcjonowania trzeciego sektora, 
 • doświadczenia w pracy na rzecz społeczności lokalnej,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • pozytywnego usposobienia, 
 • umiejętności motywowania i inspirowania innych do działania,
 • inicjatywności i otwartości na nowe doświadczenia,
 • umiejętności planowania i analizy pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole, 
 • mobilności,
 • gotowości do pracy także w godzinach popołudniowych.

Ramowy zakres zadań:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji ze społecznością lokalną, w tym z przedstawicielami mieszkańców, lokalnych organizacji społecznych, jednostek samorządowych,
 • wspieranie działań społecznych, 
 • prowadzenie/współprowadzenie warsztatów/spotkań.

Oferujemy:

 • miejsce pracy w biurze w Poznaniu, 
 • obszar pracy obejmujący całą Wielkopolskę,
 • wymiar zatrudnienia od ok 30h do pełnego wymiaru czasu pracy, czyli ok 160h/mies.,
 • dogodną formę współpracy – umowa o pracę/umowa cywilno-prawna/umowa o współpracy.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym prosimy o przesłanie CV oraz ogólnodostępne dane min. 1 organizacji lub grupy społecznej, która może zarekomendować współpracę z Panią/Panem w terminie do 04.05.2021r. poprzez e-mail na adres: anna.jadrzyk@pisop.org.pl