Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ  – od 2005 r. tworzymy nowe przedsiębiorstwa społeczne (tj. fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne) oraz wspieramy funkcjonujące pod kątem: budowania partnerstwa lokalnego, zarządzania, aspektów prawnych, finansowych, księgowych, marketingowych, biznesowych, kadrowych, funkcjonowania na rynku – budowanie łańcucha wartości. Promujemy ekonomię społeczną. Włączamy się w dyskusję na temat wyboru ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego pn. Drogowskazy Kariery, czy Centrum Edukacji Heweliusz. We współpracy z uniwersytetami zachęcamy studentów do pracy w ramach trzeciego sektora. Posiadamy akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.W ramach tego obszaru działania naszymi partnerami są m.in.: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Konin, Gmina Rawicz oraz przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie subregionu leszczyńskiego.

Efekty działań w tym obszarze to: powstanie kilkudziesięciu organizacji i spółdzielni socjalnych, kilkunastu partnerstw lokalnych, udzielenie kilkudziesięciu dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw społecznych, organizacja pięciu edycji Tragów Ekonomii Społecznej promujących ekonomię społeczną, stworzenie innowacyjnego Modelu zarządzania BINGO wraz z narzędziem on-line i wdrożenie go w 35 NGO, stworzenie we współpracy z Miastem Konin modelu zlecania zadań publicznych w zakresie przedsiębiorczości.