Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku. Cykl szkoleniowy

Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku. Cykl szkoleniowy

Planujesz powołać przedsiębiorstwo społeczne (lub już je prowadzisz) i chcesz zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym? Wesprzemy cię w tym pomyśle. Weź udział w cyklu szkoleniowo-edukacyjnym i skorzystaj z dotacji na miejsca pracy. 


Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz MOPR Leszno zapraszają stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non profit oraz grupy inicjatywne (przedstawicieli samorządów, firm, innych instytucji) z subregionu leszczyńskiego, które są zainteresowane zatrudnieniem osób wykluczonych społeczne i prowadzeniem działalności odpłatnej, gospodarczej, do udziału w cyklu szkoleniowo-edukacyjnym.

Przedsiębiorstwa społeczne głównie działają w zakresie usług opiekuńczych, gastronomicznych, sprzątania, utrzymania zieleni i budowlanych. Na naszym terenie są też takie, które prowadzą zajęcia edukacyjne, sportowe, prowadzą żłobek lub zajmują się gospodarką odpadami. 

Chcemy wesprzeć je w bieżących działaniach i popracować nad waszymi pomysłami. Podczas cyklu „Przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku” omówimy więc: 

• zasady tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

• planowanie działalności odpłatnej, gospodarczej 

• aspekty związane z zarządzaniem finansami, zespołem, komunikacją

• możliwości dofinansowania na miejsca pracy* 

• biznesplan m.in. prognozowanie sprzedaży, plan marketingowy

• ryzyko w działalności przedsiębiorstw społecznych.

 

Każda organizacja lub grupa w ramach cyklu otrzyma: 

• 4 dni x 6 godz. – szkolenia grupowego

• wsparcie biznesowe po każdym szkoleniu 

• doradztwo prawne w zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub uruchomieniu odpłatnej działalności statutowej 

• inne niezbędne w zakresie prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacji  


Szkolenia prowadzone są w formie grupowych spotkań warsztatowych, aktywnymi metodami przez doświadczonych praktyków. Wsparcie, doradztwo zapewniamy w formie spotkań indywidualnych. 

Gdzie? Siedziba Stowarzyszenia Centrum PISOP, Leszno, ul. Słowiańska 59

Kiedy? 12 października, 13 października, 25 października, 8 listopada 2023 r.

Trenerką pierwszego spotkania będzie dr Ewa Gałka – Prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP, doktorka nauk o zarządzaniu i jakości, specjalizująca się w rozwoju przedsiębiorstw społecznych, menedżerka, autorka modelu BINGO zarządzania działalnością gospodarczą w organizacji pozarządowej.

Ze wsparcia mogą skorzystać organizacje społeczne lub grupy inicjatywne z Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego, wolsztyńskiego, grodziskiego, nowotomyskiego i międzychodzkiego.


Z danej organizacji/grupy powinny wziąć udział 2-3 osoby.

Kwestionariusz zgłoszeniowy (w załączniku) należy wysłać do dnia 06.10.2023 na adres e-mail: beata.grzegorzewska@pisop.org.pl

Na pytania odpowiada: Beata Grzegorzewska, e-mail: beata.grzegorzewska@pisop.org.pl 

UWAGA! Ukończenie cyklu szkoleniowego jest konieczne, aby otrzymać dofinansowanie na miejsce pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, dofinansowany z Projektu LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) 

-------------------------------------------------------------

*Stawka na utworzenie miejsca pracy wynosi 31 229 zł / osobę, max 10 miejsc pracy na 1 organizację. 

*Dodatkowo, w przypadku utworzenia miejsca pracy można otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy:

• 32 400 zł  - w przypadku utrzymania miejsca pracy na  pełen etat przez 12 miesięcy;

• 24 300 zł - w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy;

• 16 200 zł  – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy .

Wymaganą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, lub spółdzielcza umowa o pracę. 

Wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu, a w przypadku osób z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności ¼ etatu.


Może Cię zainteresować