Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Punkt informacyjno-doradczy dla oferentów Wielkopolskiej Wiary

Punkt informacyjno-doradczy dla oferentów Wielkopolskiej Wiary

Projekty w ramach Wielkopolskiej Wiary 2020 realizowane są w pełni. Informujemy oferentów o możliwości korzystania z punktu informacyjno-doradczego dostępnego od poniedziałku do piątku.

W zależności od sytuacji i potrzeb doradztwo prowadzone może być w formie:

bezpośredniej - w biurach Centrum PISOP w Poznaniu i Lesznie lub poza biurami w ustalonym z oferentem miejscu, także w siedzibie oferenta, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa,

zdalnej - telefonicznej, mailowej lub poprzez komunikator skype – po uprzednim ustaleniu daty i godziny

Doradcy dostępni są pod następującymi numerami telefonów oraz adresami email:

Piotr Kotlarek  - 534 205 699, piotr.kotlarek@pisop.org.pl

Anna Furmaniuk - 534 205 699, anna.furmaniuk@pisop.org.pl

Joanna Francuz-Jankowska - 534 205 699, joanna.francuz@pisop.org.pl

Beata Donaj - 534 202 744, beata.donaj@pisop.org.pl

Zapraszamy do kontaktu


Może Cię zainteresować