Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Rozeznanie cenowe - przeprowadzenie szkoleń

Rozeznanie cenowe - przeprowadzenie szkoleń

Rozeznanie cenowe na realizację działań projektowych w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla grup założycielskich podmiotów ekonomii społecznej (dalej jako: „PES”) oraz przedsiębiorstw społecznych  (dalej jako: „PS) na terenie subregionu leszczyńskiego w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Przedmiotowe usługi szacowano na wartość poniżej 50 tys. zł netto.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – Włączenie Społeczne, Działania 7.3 – Ekonomia Społeczna, Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Może Cię zainteresować