Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Zdobądź środki na rozwój organizacji!

Zdobądź środki na rozwój organizacji!

Działasz w poznańskiej organizacji pozarządowej i myślisz o jej rozwoju? Chcesz wypracować strategię organizacji lub zorganizować szkolenia dla pracowników, ale brakuje Ci na to pieniędzy? A może potrzebujesz środków na stworzenie strony www albo zakup drobnego sprzętu? Jeśli tak, ten konkurs jest dla właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału w Konkursie Mikrodotacji pn. „Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO”, skierowanym do fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Miasta Poznania i/lub działają na jego rzecz.

Celem konkursu jest rozwój instytucjonalny i wzmocnienie strategiczne poznańskich organizacji pozarządowych.

Dotacje, do 5000 zł, można przeznaczyć na jeden z obszarów rozwojowych organizacji takich jak np.:
A. Rozwój i doskonalenie organizacji (np. w aspekcie wypracowania strategii rozwoju organizacji, przeprowadzenia badania potrzeb i/lub ewaluacji działań organizacji)
B. Wzmocnienie zespołu (np. w aspekcie integracji lub podnoszenia kompetencji pracowników/członków/ działaczy/wolontariuszy organizacji, rozwoju wolontariatu)
C. Zarządzanie Finansami (np. w aspekcie wypracowania min. rocznego planu fundraisingowego, wypracowania budżetu rocznego organizacji na 2023 rok)
D. Komunikowanie (np. w aspekcie wypracowania strategii komunikacji (wewnętrzna, zewnętrzna, relacje z mediami, z partnerami), wzmocnienia wizerunku organizacji)
E. Inne (np. w aspekcie podniesienia jakości zarządzania organizacją (częściowe sfinansowanie kosztów związanych z obsługą księgową, prawną itp.), podniesienia technicznych standardów działania organizacji (zakup sprzętu biurowego, adaptacja lokalu itp.)).

Oferty można składać do 12 lipca 2022, do godz. 15.00 r.

Regulamin konkursu i wszystkie załączniki dostępne są na naszej stronie.

W trakcie naboru wniosków zorganizujemy spotkania informacyjne, podczas których nasi doradcy wyjaśnią zasady konkursu oraz odpowiedzą na wasze pytania. Informacje o planowanych spotkaniach dostępne są w siedzibie Poznańskiego Centrum NGO bezpośrednio u doradców, oraz na profilu FB Poznańskie Centrum NGO. Zachęcamy do śledzenia!

Potencjalni Oferenci mogą także skonsultować projekt z doradcami od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00 pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub mailowo:
•    Patryk Krawczyk: patryk.krawczyk@pisop.org.pl
•    Hubert  Łaganowski: hubert.laganowski@pisop.org.pl
•    Piotr Kotlarek: piotr.kotlarek@pisop.org.pl

Konkursu realizowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Może Cię zainteresować