Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Spotkanie dot. legalizacji pobytu w Polsce w Żerkowie

Spotkanie dot. legalizacji pobytu w Polsce w Żerkowie

W piątek, 24.02.2023 w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie odbyły się dwa szkolenia dla osób z Ukrainy organizowane przez Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz MCT w Żerkowie. Uczestniczyły w nich głównie osoby, które niedawno przyjechały do Polski i zamieszkały w Żerkowie. Pierwsze spotkanie dotyczyło kwestii związanych z legalizacją pobytu, numerem PESEL, opieką społeczną i paszportami.

Podczas drugiego szkolenia, uczestniczki dowiedziały się jakie są zasady korzystania z opieki medycznej oraz zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Oba szkolenia poprowadziła Zoryana Nesterak. 


Projekt "Wielkopolska - wspólna przyszłość" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i integracji 


У п’ятницю, 24 лютого 2023 року, в Туристичному центрі Міцкевича в Жеркуві відбулися два тренінги для людей з України, організовані Асоціацією PISOP Center та MCT в Жеркуві. У них брали участь переважно люди, які недавно приїхали до Польщі й оселилися в Жеркуві. Перша зустріч стосувалася питань легалізації перебування, номера PESEL, соціального забезпечення та паспортів.

Під час другого тренінгу учасники ознайомилися з правилами користування медичною допомогою та правилами соціального та медичного страхування. Обидва тренінги провела Зоряна Нестерак. 

Проект «Велика Польща – спільне майбутнє», співфінансований Національною програмою Фонду притулку, міграції та інтеграції

Może Cię zainteresować