Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Szacowanie cenowe na usługi doradztwa kluczowego

W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert cenowych do szacowania cenowego na usługi doradztwa kluczowego.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie do wyceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie ustalenie szacunkowej wartości zamówienia.

Do pobrania:

Szacowanie wartości – na usługi doradztwa kluczowego 

Może Cię zainteresować