Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Szkolenia dla mieszkańców gmin Sośnie i Nowe Miasto nad Wartą!

Dobrze napisany projekt i odpowiednio wypełniony formularz zwiększają znacznie szansę na otrzymanie dofinansowania na działania społeczne! Zapraszamy aktywnych mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin Sośnie i Nowe Miasto nad Wartą do udziału w szkoleniu pn. „Tworzenie projektów i wypełnianie nowych wzorów ofert”.

Szkolenia odbędą się:
•    w gminie Sośnie w dniu 20.11.2019 roku w Sali wiejskiej w Sośniach przy ul. Wielkopolskiej
•    w gminie Nowe Miasto nad Wartą w dniu 04.12.2019 roku w Urzędzie Gminy, na ul. Poznańskiej 14.

Podczas szkolenia, zostaną omówione takie elementy, jak:
•    nowe wzory ofert,
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem do 18.11.2019 roku oraz 02 grudnia 2019 rok na adres: anna.furmaniuk@pisop.org.pl lub telefonicznie 534 205 699.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy mieszkańców gmin Sośnie i Nowe Miasto nad Wartą, przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, klubów seniora oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających na tym terenie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Aktywni na 100” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Może Cię zainteresować