Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Szkolenie nt tworzenia projektów i wypełniania nowych wzorów ofert w gminie Mieścisko

Szkolenie nt tworzenia projektów i wypełniania nowych wzorów ofert w gminie Mieścisko

Dobrze napisany projekt i odpowiednio wypełniony formularz zwiększają znacznie szansę na otrzymanie dofinansowania na działania społeczne! Zapraszamy aktywnych mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Mieścisko do udziału w szkoleniu pn. „Tworzenie projektów i wypełnianie nowych wzorów ofert”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów seniora, klubów sportowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie gminy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15.11.2021, o godz. 10 - 15 w Urzędzie Gminy w Mieścisku, przy Placu Powstańców Wielkopolskich 13.

Podczas szkolenia, zostaną omówione takie elementy, jak:
•    nowe wzory ofert, w tym oferty uproszczone,
•    charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
•    uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
•    charakterystyka grupy docelowej,
•    kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji,
•    harmonogram projektu w odniesieniu do działań,
•    zasady konstruowania budżetu projektu.

Szkolenie poprowadzi Dorota Surma ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem na adres: anna.furmaniuk@pisop.org.pl lub telefonicznie 694 750 395.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Aktywni na 100” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Może Cię zainteresować