Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Aktualność Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna rusza!

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna rusza!

Już od dzisiaj do 21.05 zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy UODPPioW) działające w obszarze pomocy społecznej, które działają i planują działać na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, do udziału w Konkursie Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę jednak obecną sytuację, działania podejmowane w ramach konkursu Inicjatywa dla Leszna, w głównej mierze powinny odnosić się do przeciwdziałania różnym negatywnym skutkom epidemii i wsparcia społeczności lokalnych w tym trudnym okresie.

Działania w ramach Waszych projektów mogą stać się bardzo ważnym narzędziem w walce związanej ze zniwelowaniem skutków epidemii, pomogą wzmocnić relacje międzyludzkie, pomogą w trudnej sytuacji poszczególnym osobom i grupom.

Przygotowaliśmy katalog propozycji działań do uwzględnienia w projektach:

•    pomoc sąsiedzka: np. dla osób starszych, potrzebujących, schorowanych, dzieci w trudnej sytuacji
•    grupy samopomocowe on-line
•    wolontariat w zakresie wsparcia seniorów np. w obsłudze telefonu i narzędzi on-line,
•    telefon zaufania dla rodzin, młodzieży, dzieci
•    pomoc w lekcjach dla dzieci/edukacja zdalna/nauka/instalacja programów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
•    warsztaty terapeutyczne w małych grupach lub przy wykorzystaniu narzędzi on - line
•    warsztaty tematyczne on-line
•    wideo konferencje
•    koncerty balkonowe integrujące społeczność sąsiedzką
•    zajęcia fizyczne – prowadzenie zajęć sam na sam lub w małej grupie przy wykorzystaniu narzędzi on - line.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 27.04.2020 do 21.05.2020 roku.

Oferty należy składać TYLKO w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pisop.org.pl

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 5000 zł.
Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości mikrodotacji.
Maksymalny okres realizacji projektów to 01.06.2020 r. – 31.10.2020 r.

Dokumenty konkursowe dostępne są w zakładce: https://pisop.org.pl/konkurs-mikrodotacji-inicjatywa-dla-leszna-2020/do-pobrania

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Może Cię zainteresować