Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020Zakończone

Wielkopolska Wiara 2020

Celem Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020 było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

W konkursie udział wziąć mogły:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego.

Projekty można było składać w jednej z dwóch kategorii:

  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego,
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu wynosiła do 5 000 zł.

Projekty realizowano w okresie 15 kwietnia 2020 roku – 30 września 2020 roku.

Budżet przeznaczony na dotacje wyniósł 310 000,00 zł.

Nabór przeprowadzono w okresie od 14 lutego 2020 roku do 9 marca 2020 roku do godz. 12.00.

Konkurs współfinansowany był przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


 Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość