Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020Zakończone

Wielkopolska Wiara 2020

Celem Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020 było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

W konkursie udział wziąć mogły:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • organizacje pozarządowe pełniące role Patronów,
  • grupy nieformalne,
  • grupy samopomocowe,

z terenu województwa wielkopolskiego.

Projekty można było składać w jednej z dwóch kategorii:

  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego,
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu wynosiła do 5 000 zł.

Projekty realizowano w okresie 15 kwietnia 2020 roku – 30 września 2020 roku.

Budżet przeznaczony na dotacje wyniósł 310 000,00 zł.

Nabór przeprowadzono w okresie od 14 lutego 2020 roku do 9 marca 2020 roku do godz. 12.00.

Konkurs współfinansowany był przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


 Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość

Doradca Anna Furmaniuk

Miniatura Anna Furmaniuk

Wyślij wiadomość

Doradca Beata Donaj

Miniatura Beata Donaj

Wyślij wiadomość