Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska Wiara 2021Zakończone

Wielkopolska Wiara 2021-2023

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021

Centrum PISOP zaprasza:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne
  • grupy nieformalne z organizacjami pozarządowymi pełniącymi rolę Patronów,
z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z kategorii:
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego - tzw. Inicjatywa oddolna;
  • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO. skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego – tzw. Inicjatywa oddolna z elementami rozwoju młodej organizacji pozarządowej.
Młode organizacje pozarządowe i Patroni we współpracy z grupami nieformalnymi mogą też ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie:
  • zadań mających na celu wzmocnienie samoorganizacji liderów młodzieżowych (uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych) z terenu województwa wielkopolskiego tzw. Inicjatywa Rozwojowa na rzecz młodzieży
Celem Konkursu jest poprawa samoorganizacji społecznej, zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 7000 zł lub w przypadku realizacji dodatkowych inicjatyw na rzecz młodzieży to 10 000 zł.

Wkład własny NIE JEST wymagany.

Maksymalny okres realizacji projektów to 01 września 2021 roku – 30 listopada 2021 roku.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 5 lipca 2021 roku do 26 lipca 2021 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 31 sierpnia  2021 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, udzielają:

Hubert Łaganowski hubert.laganowski@pisop.org.pl, 534 205 699

Joanna Waszak joanna.waszak@pisop.org.pl, 534 205 699

Magdalena Wróblewska magdalena.wroblewska@pisop.org.pl, 534 202 744

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce: DO POBRANIA

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.