Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska Wiara 2022Zakończone

Wielkopolska Wiara 2021-2023
Centrum PISOP zaprasza:

 - młode organizacje pozarządowe,
 - grupy nieformalne w imieniu własnym,
 - grupy nieformalne z organizacjami pozarządowymi pełniącymi rolę Patronów,

z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z kategorii:

- zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego
(art. 4 UDPPW) skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego - tzw. Inicjatywa oddolna;
- zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) z elementami rozwoju młodej NGO
. skierowane do mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiego - tzw. Inicjatywa oddolna z elementami rozwoju młodej organizacji pozarządowej.

Młode organizacje pozarządowe i Patroni we współpracy z grupami nieformalnymi mogą też ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie:

- w ramach Inicjatywy rozwojowej pn. Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą, której celem jest  wsparcie integracji społeczności lokalnych i obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Polski.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 7.000 zł lub w przypadku realizacji dodatkowych inicjatyw na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy to 10.000 zł.

Wkład własny NIE JEST wymagany.

Maksymalny okres realizacji projektów to 23 maja 2022 roku - 23 listopada 2022 roku.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 565 000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 21 marca 2022 roku do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 20 maja 2022 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 15:00, udzielają:

Hubert Łaganowski - hubert.laganowski@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34
Piotr Kotlarek - piotr.kotlarek@pisop.org.pl, 534 205 699, 61 851 91 34

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce: DO POBRANIA.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Wielkopolska Wiara 2022

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość